Szkodliwy. Przydatne artykuły na temat szkód. Zła palenie, szkoda wyrządzona przez alkohol, szkodliwe narkotyki itp.